Ruta de navegació

Catàleg de tràmits

Catàleg de tràmits

A continuació trobarà els tràmits disponibles segons la seva categoria. Si no troba el que necessita pot accedir al tràmit "Instància genèrica" a la categoria "Altres serveis" o bé, directament registrar el seu escrit al Registre electrònic que trobarà al menú lateral esquerre d'aquesta pantalla.

Els tràmits electrònics, marcats amb , requereixen disposar d'un certificat electrònic com el DNI electrònic o un certificat personal d'alguna Autoritat de Certificació com la Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre o CatCert. Si no en disposa d'un a la pàgina de Preguntes freqüents té informació de com aconseguir-lo. 

Altres tràmits marcats amb , requereixen una clau concertada. El detall de com obtenir-la s'explica en els tràmits on aquesta clau és necessària.
 
Els tràmits presentats electrònicament que requereixen signatura han de presentar-se tal com s'indica a la informació del tràmit corresponent sempre en format pdf i signats electrònicament amb un certificat vàlid. No s'acceptaran documents amb signatura escanejada.
Per a qualsevol pregunta tècnica o incidència durant el tràmit si us plau adreceu-vos a l'apartat de preguntes tècniques d'aquesta Seu i ompliu el formulari. Per a altres consultes relacionades amb els tràmits envieu un correu electrònic a sau@portdebarcelona.cat.

 

TitolTramit - Gestió del territori

Gestió de territori

Publicador de continguts

Sol·licitud de permís especial amb dron per a filmacions i sessions fotogràfiques

DISPONIBLE PRESENCIAL, VEURE
DISPONIBLE ONLINE, VEURE

Sol·licitud d'autorització d'ocupació temporal de domini públic portuari

DISPONIBLE PRESENCIAL, VEURE
DISPONIBLE ONLINE, VEURE

Sol·licitud de concessió domini públic portuari

DISPONIBLE PRESENCIAL, VEURE
DISPONIBLE ONLINE, VEURE

Sol·licitud de modificació NO substancial d'una concessió de domini públic portuari

DISPONIBLE PRESENCIAL, VEURE
DISPONIBLE ONLINE, VEURE

Sol·licitud de modificació substancial d'una concessió de domini públic portuari

DISPONIBLE PRESENCIAL, VEURE
DISPONIBLE ONLINE, VEURE

Sol·licitud de permís d'obra menor / instal·lació / actuació puntual

DISPONIBLE PRESENCIAL, VEURE
DISPONIBLE ONLINE, VEURE

Sol·licitud de permís especial per a filmacions o sessions fotogràfiques

DISPONIBLE PRESENCIAL, VEURE
DISPONIBLE ONLINE, VEURE

Sol·licitud de tramitació de projecte As Built

DISPONIBLE PRESENCIAL, VEURE
DISPONIBLE ONLINE, VEURE

Sol·licitud de tramitació de projecte Constructiu

DISPONIBLE PRESENCIAL, VEURE
DISPONIBLE ONLINE, VEURE

Sol·licitud de transmissió de concessió en el domini públic portuari

DISPONIBLE PRESENCIAL, VEURE
DISPONIBLE ONLINE, VEURE

Sol·licitud del servei d'aiguada a vaixell (a mitjà termini), obres o altres

DISPONIBLE PRESENCIAL, VEURE
DISPONIBLE ONLINE, VEURE

Sol·licitud d'autorització d'esdeveniment en domini públic portuari

DISPONIBLE PRESENCIAL, VEURE
DISPONIBLE ONLINE, VEURE

TitolTramit - Serveis al vaixell

Serveis al vaixell

Publicador de continguts

Declaració Marítima de Sanitat

 
DISPONIBLE ONLINE, VEURE

Declaració d'ocupacions de les marines d'embarcacions esportives

   

Sol·licitud d'abalisament

DISPONIBLE PRESENCIAL, VEURE
DISPONIBLE ONLINE, VEURE

Sol·licitud d'alta, baixa i modificació de servei marítim

 
DISPONIBLE ONLINE, VEURE

Sol·licitud d'autorització per a la prestació de l'activitat comercial de transport de tripulants dels vaixells fondejats de l'ancoratge al moll i viceversa.

DISPONIBLE PRESENCIAL, VEURE
DISPONIBLE ONLINE, VEURE

Sol·licitud d'autorització per a la prestació del servei comercial de busseig professional al Port de Barcelona

DISPONIBLE PRESENCIAL, VEURE
DISPONIBLE ONLINE, VEURE

Sol·licitud d'autorització per a la prestació de serveis comercials en el Port de Barcelona

DISPONIBLE PRESENCIAL, VEURE
DISPONIBLE ONLINE, VEURE

Sol·licitud d'autorització per a la prestació del servei comercial d'aprovisionament de creuers en el port de Barcelona

DISPONIBLE PRESENCIAL, VEURE
DISPONIBLE ONLINE, VEURE

Sol·licitud d'autorització per a l'exercici de l'activitat d'agent consignatari al Port de Barcelona

DISPONIBLE PRESENCIAL, VEURE
DISPONIBLE ONLINE, VEURE

Sol·licitud d'atracada - DUE reduït (per a no obligats al Procediment Integrat d'Escala)

   

Sol·licitud de baixa al cens d'agents consignataris del Port de Barcelona

DISPONIBLE PRESENCIAL, VEURE
DISPONIBLE ONLINE, VEURE

Sol·licitud de llicència per a la prestació de serveis portuaris en el Port de Barcelona

DISPONIBLE PRESENCIAL, VEURE
DISPONIBLE ONLINE, VEURE

Sol·licitud del servei d'aiguada

 
DISPONIBLE ONLINE, VEURE

Sol·licitud del servei d’alimentació eléctrica puntual a vaixells a l’atrac 18A del Moll Barcelona Nord

DISPONIBLE PRESENCIAL, VEURE
DISPONIBLE ONLINE, VEURE

TitolTramit - Serveis al transport terrestre

Serveis al transport terrestre

Publicador de continguts

Registre en el Web d'Ordres de Transport

 
DISPONIBLE ONLINE, VEURE

Sol·licitud d'autorització específica de transport terrestre de contenidors (AE) i enviament de preavís a terminal

DISPONIBLE PRESENCIAL, VEURE
DISPONIBLE ONLINE, VEURE

Sol·licitud d'autorització genèrica de transport terrestre de contenidors (AG)

DISPONIBLE PRESENCIAL, VEURE
DISPONIBLE ONLINE, VEURE

Sol·licitud d'autorització de transport especial de circulació

DISPONIBLE PRESENCIAL, VEURE
DISPONIBLE ONLINE, VEURE

Sol·licitud de modificació d'autorització genèrica de transport terrestre de contenidors (AG)

DISPONIBLE PRESENCIAL, VEURE
DISPONIBLE ONLINE, VEURE

Sol·licitud de plaça d'aparcament de camió portacontenidors

DISPONIBLE PRESENCIAL, VEURE
DISPONIBLE ONLINE, VEURE

TitolTramit - Serveis a la mercaderia

Serveis a la mercaderia

Publicador de continguts

Sol·licitud de llicència per a la prestació de serveis portuaris en el Port de Barcelona

DISPONIBLE PRESENCIAL, VEURE
DISPONIBLE ONLINE, VEURE

TitolTramit - Serveis al passatge

Serveis al passatge

Publicador de continguts

Sol·licitud de llicència per a la prestació de serveis portuaris en el Port de Barcelona

DISPONIBLE PRESENCIAL, VEURE
DISPONIBLE ONLINE, VEURE

TitolTramit - Gestió de la seguretat i mediambient

Gestió de la seguretat i mediambient

Publicador de continguts

Sol·licitud d'accès temporal a la zona restringida del Port de Barcelona

 
DISPONIBLE ONLINE, VEURE

Sol·licitud de passis i permisos - acreditacions

DISPONIBLE PRESENCIAL, VEURE
 

TitolTramit - Gestio economico i financiera

Gestió económica i financera

Publicador de continguts

Alta / Baixa / Modificació de dades bancàries

DISPONIBLE PRESENCIAL, VEURE
DISPONIBLE ONLINE, VEURE

Pagament de la taxa T0 d'ajuts a la navegació per a embarcacions esportives

DISPONIBLE PRESENCIAL, VEURE
DISPONIBLE ONLINE, VEURE

Pagament de multes per infraccions al recinte del Port de Barcelona

DISPONIBLE PRESENCIAL, VEURE
DISPONIBLE ONLINE, VEURE

Pagaments

DISPONIBLE PRESENCIAL, VEURE
DISPONIBLE ONLINE, VEURE

Presentació de factures a través del Portal de Remissió de Factures (Vendors)

 
DISPONIBLE ONLINE, VEURE

Presentació de factures electròniques al Port de Barcelona (FACe)

 
DISPONIBLE ONLINE, VEURE

Reclamació de factures APB

DISPONIBLE PRESENCIAL, VEURE
DISPONIBLE ONLINE, VEURE

Sol·licitud d'ajornament i fraccionament de deute

DISPONIBLE PRESENCIAL, VEURE
DISPONIBLE ONLINE, VEURE

Sol·licitud de devolució de garantia

DISPONIBLE PRESENCIAL, VEURE
DISPONIBLE ONLINE, VEURE

Sol·licitud de devolució d'ingressos indeguts

DISPONIBLE PRESENCIAL, VEURE
DISPONIBLE ONLINE, VEURE

TitolTramit - Serveis al transport terrestre

Altres serveis

Publicador de continguts

Al·legacions a denúncies per infraccions al recinte del Port de Barcelona

DISPONIBLE PRESENCIAL, VEURE
DISPONIBLE ONLINE, VEURE

Comunicació o modificació de dades per a la notificació electrònica

DISPONIBLE PRESENCIAL, VEURE
DISPONIBLE ONLINE, VEURE

Instància genèrica

DISPONIBLE PRESENCIAL, VEURE
DISPONIBLE ONLINE, VEURE

Sol·licitud d'accés a informació pública

DISPONIBLE PRESENCIAL, VEURE
DISPONIBLE ONLINE, VEURE

Sol·licitud de dret d'accés, rectificació, supressió, oposició i/o limitació del tractament de dades personals

DISPONIBLE PRESENCIAL, VEURE
DISPONIBLE ONLINE, VEURE

Sol·licitud de registre d'usuaris a la Seu electrònica del Port de Barcelona mitjançant clau concertada

DISPONIBLE PRESENCIAL, VEURE
DISPONIBLE ONLINE, VEURE

Enllacos