Ruta de navegació

Validacio del certificat de Seu

Validació del certificat de Seu

La llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, preveu en el seu article 38.6 que la seu electrònica de cada administració pública ha d'estar identificada amb un certificat reconegut d'autenticació del lloc web.

Per verificar la validesa dels certificats de lloc web de la seu electrònica del Port de Barcelona pot utilitzar el servei VALIDe del Ministeri d'administracions públiques.

Per a això feu el següent:

  1. Anar a: https://valide.redsara.es/valide/validarSede/ejecutar.html
  2. Introdueixi l'adreça de la nostra Seu: https://seu.portdebarcelona.gob.es
  3. Escrigui el codi de seguretat
  4. Premi el botó "Validar"

Enllacos