Identificacio de la Seu

Identificació de la Seu

La Seu Electrònica és aquella adreça electrònica disponible a través de les xarxes de telecomunicacions la titularitat de la qual, gestió i administració correspon a una Administració Pública, òrgan o entitat administrativa en l´exercici de les seves competències.

La Seu Electrònica del Port de Barcelona està disponible a través de la direcció electrònica:

https://seu.portdebarcelona.gob.es

La seva titularitat correspon a l´Autoritat Portuària de Barcelona.

La responsabilitat de la seva gestió, dels seus continguts i dels serveis posats de disposició dels ciutadans és responsabilitat de l´Autoritat Portuària de Barcelona.

La gestió tecnològica és competència de l´Autoritat Portuària de Barcelona.

Enllacos