Ruta de navegació

Sol·licitud de tramitació de projecte Constructiu

FR | EN

Sol·licitud de tramitació de projecte Constructiu

Descripció del tràmit

Procediment que habilita el seu titular a desenvolupar obres majors relacionades amb un projecte constructiu, al territori portuari.

El període de validesa del permís d'obres queda determinat al Plec de la concessió.

 

CODI SIA: 2410056

 

Resultat

Resolució de conformitat o no conformitat de projecte i permís d'obres.

 

Servei al qual pertany

Gestió del territori

 

Departament responsable de la tramitació

Planificació territorial, Gestió Tècnica de Concessions i Medi Ambient

 

Qui pot realitzar el tràmit

Concessionaris del Port de Barcelona

 

Documentació a presentar

 1. Document de sol·licitud degudament emplenat.

 2. Documentació acreditant la representació en cas d'actuar en nom d'un tercer.

 3. Projecte constructiu. S'han de consultar els requisits mínims segons la tipologia de projecte i els formats de les portades ( Portades tomsLloms A3Portada A4).

Un exemplar en paper 

Un exemplar format PDF signat digitalment

Un exemplar EDITABLE (DOC i CAD)

 

Com iniciar el tràmit

 • Telemàticament

  Per presentar la documentació electrònicament és indispensable estar en possessió d'un certificat digital com el DNI electrònic o un certificat  d'alguna Autoritat de Certificació com la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre o CatCert. Si no en disposa d'un, a la pàgina de preguntes freqüents té informació de com aconseguir-lo.

  Estant en possessió del vostre certificat vàlid podeu lliurar la documentació al registre electrònic.

  Horari: servei disponible les 24 hores, qualsevol dia.

  IMPORTANT: El registre electrònic té una limitació de mida de 10MB, si la documentació supera aquesta mida límit, cal seguir els passos següents:

  1. Lliurar la sol·licitud i altra documentació, a excepció del document pesat, a través del registre electrònic del Port de Barcelona. Cal indicar a l'apartat "Exposa" que la documentació pesada es lliurarà a part a la plataforma habilitada per a aquests casos.

  2. Preparar la documentació pesada. Si està composta per més d'un document, cal preparar un sol fitxer format .zip. En qualsevol cas, el nom del fitxer sempre s'ha d'identificar amb el codi de registre d'entrada que es va obtenir en fer el pas 1 (el codi que ha d'indicar té l'aspecte següent: REGAGE23e000XXXXXXXX).

  3. Accedir a la plataforma HCPAW del Port de Barcelona i carregar la documentació pesada. Si la càrrega finalitza amb èxit apareixerà el missatge "càrrega completada" en verd, a la part superior dreta de la pantalla. No s'obtindrà cap comprovant en finalitzar aquest procés.

  4. El temps transcorregut entre el registre d'entrada del pas 1 i la càrrega de la documentació pesada del pas 3 no pot superar 1 hora.

  Si no es compleixen els passos anteriors, la documentació serà rebutjada.

 • Presencialment

  Servei d'Accés Unificat (SAU):
   
  Edifici Est del World Trade Center
  Planta baixa
  Moll de Barcelona s/n
  08039 Barcelona 
   
  Tel.: 93 298 60 00 

 

Termini màxim legal de notificació

Tres mesos 

 

Termini habitual de resolució

 

Silenci administratiu

Negatiu

 

Taxes o tarifes aplicables

 

Normativa aplicable

Reial decret legislatiu 2/2011, de 5 de setembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Ports de l'Estat i de la Marina Mercant


 

 

 

Enllacos