Ruta de navegació

Data i hora oficial

Data i hora oficial

L'article 31.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, assenyala que el registre electrònic de cada administració o organisme es regirà a l'efecte de còmput dels terminis, per la data i hora oficial de la seu electrònica d'accés, que haurà de comptar amb les mesures de seguretat necessàries per garantir la seva integritat i figurar de manera accessible i visible.

L'article 15.2 de Reial Decret 4/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat en l'àmbit de l'Administració assenyala que la sincronització de la data i l'hora es realitzarà amb el Reial Institut i Observatori de l'Armada, de conformitat amb el que preveu sobre l'hora legal en el Reial Decret 1308/1992, de 23 d'octubre.

La data i hora oficial del registre electrònic d'aquesta Seu és:

APB-SEU-Hora-portlet

15/04/2024 23:32:49 h.

Enllacos