Ruta de navegació

Al·legacions a denúncies per infraccions al recinte del Port de Barcelona

FR | EN

Al·legacions a denúncies per infraccions al recinte del Port de Barcelona

Descripció del tràmit

Tràmit que permet a un denunciat per una infracció en el recinte del Port de Barcelona presentar una al·legació per recórrer l'expedient sancionador en cas de disconformitat.

CODI SIA: 2410649

 

Resultat

Estimació o desestimació de les al·legacions presentades

 

Servei al qual pertany

Altres serveis

 

Departament responsable de la tramitació

Seguretat Operativa i Policia Portuària.

 

Qui pot realitzar el tràmit

Les persones físiques o jurídiques que hagin estat denunciades i es trobin dins de termini per poder presentar al·legacions.

 

Documentació a presentar

 1. Formulari d'al·legacions a un expedient sancionador degudament omplert.

 2. Tota la documentació que es consideri necessària per justificar els arguments exposats al plec de descàrrecs.

 

Com iniciar el tràmit

La Llei 39/2015, del 2 d'octubre, del Procediment Comú de les administracions públiques, en l’article 14.2. cita els subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques.

Així mateix, la Llei reconeix el dret de les persones físiques a escollir en tot moment si es comuniquen amb les administracions a través de mitjans electrònics o no, llevat que estiguin obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques. El mitjà escollit per la persona per comunicar-se amb les administracions públiques podrà ser modificat per la persona física en qualsevol moment.

 • Telemàticament

  Per presentar la documentació electrònicament és indispensable estar en possessió d'un certificat digital com el DNI electrònic o un certificat  d'alguna Autoritat de Certificació com la Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre o CatCert. Si no en disposa d'un, a la pàgina de preguntes freqüents té informació de com aconseguir-lo.

  Estant en possessió del vostre certificat vàlid podeu lliurar la documentació al registre electrònic.

  Horari: servei disponible les 24 hores, qualsevol dia.

  IMPORTANT: El registre electrònic té una limitació de mida de 10MB, si la documentació supera aquesta mida límit, cal seguir els passos següents:

  1. Lliurar la sol·licitud i altra documentació, a excepció del document pesat, a través del registre electrònic del Port de Barcelona. Cal indicar a l'apartat "Exposa" que la documentació pesada es lliurarà a part a la plataforma habilitada per a aquests casos.
  2. Preparar la documentació pesada. Si està composta per més d'un document, cal preparar un sol fitxer format .zip. En qualsevol cas, el nom del fitxer sempre s'ha d'identificar amb el codi de registre d'entrada que es va obtenir en fer el pas 1 (el codi que ha d'indicar té l'aspecte següent: REGAGE23e000XXXXXXXX).
  3. Accedir a la plataforma HCPAW del Port de Barcelona i carregar la documentació pesada. Si la càrrega finalitza amb èxit apareixerà el missatge "càrrega completada" en verd, a la part superior dreta de la pantalla. No s'obtindrà cap comprovant en finalitzar aquest procés.
  4. El temps transcorregut entre el registre d'entrada del pas 1 i la càrrega de la documentació pesada del pas 3 no pot superar 1 hora.

   

 • Presencialment

  Només per a subjectes no obligats

  Servei d'Accés Unificat (SAU):
   
  Edifici Est del World Trade Center
  Planta baixa 
  Moll de Barcelona s/n
  08039 Barcelona 
   
  Tel.: 93 298 60 00

   

 

Termini màxim legal de notificació

 

Termini habitual de resolució

 

Silenci administratiu

 

Taxes o tarifes aplicables

No s'aplica cap taxa per a la presentació d'al·legacions

 

Normativa aplicable

Catàleg d'infraccions administratives en matèria d'utilització del port i de les seves instal·lacions, i amb relació a les activitats subjectes a autorització, concessió o llicència.


 

 

 

Enllacos