Ruta de navegació

Sol·licitud d'accès temporal a la zona restringida del Port de Barcelona

FR | EN

Sol·licitud d'accès temporal a la zona restringida del Port de Barcelona

Descripció del tràmit

L'Autoritat Portuària de Barcelona ofereix el servei d'autoritzacions d'accés temporal que consisteix en el fet que les terminals i serveis portuaris informin de les persones autoritzades a accedir per la Porta 31 al moll de l'Energia. Donades les mesures de seguretat instaurades en el moll de l'Energia per garantir el compliment del Reial decret 1617/2007 de Protecció Portuària i de la Llei 8/2011 de Protecció d'Infraestructures Crítiques, aquestes autoritzacions restaran sotmeses als requisits establerts per la Comissió de seguretat del moll de l'Energia.

Per tant a través d'aquest tràmit s'habilita al personal designat per les empreses i serveis portuaris usuaris del moll de l'energia a realitzar autoritzacions d'accés temporal a la zona restringida del Port de Barcelona.

CODI SIA: 2410621

 

Resultat

Autorització d'accés temporal de les visites temporals a les seves instal·lacions durant un màxim de cinc dies.

 

Servei al qual pertany

Gestió de la seguretat i el medi ambient

 

Departament responsable de la tramitació

Protecció Portuària

 

Qui pot realitzar el tràmit

Aquest servei està disponible únicament per a aquelles empreses i serveis portuaris, usuaris del moll de l'Energia.

 

Documentació a presentar

 

Com iniciar el tràmit

La sol·licitud ha de tramitar-se de manera telemàtica. Només per casos excepcionals es podrà fer de manera presencial.

 • Telemàticament

  Per començar el tràmit electrònic és indispensable estar en possessió d'un certificat  digital  o clau concertada.

  Amb certificat digital: Pot ser el DNI electrònic o un certificat  d'alguna Autoritat de Certificació com la Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre o CatCert. A la pàgina de preguntes freqüents té informació de com aconseguir-lo.

  Amb clau concertada: Podeu consultar el tràmit per l'obtenció de clau concertada que permet dur a terme els tràmits utilitzant un usuari i una contrasenya.

  Estant en possessió del vostre certificat vàlid o clau concertada pot procedir a iniciar el tràmit.

   

  A través de l'enllaç anterior accedirà a l'aplicació que permet als clients de l'Autoritat Portuària de Barcelona sol·licitar accés temporal a la zona restringida del Port de Barcelona.

  Aquesta aplicació està desenvolupada sobre l'arquitectura SOSTRAT. Existeixen dos manuals d'ús de SOSTRAT disponibles per aquest tràmit: un per a l'ús general de SOSTRAT i l'altre amb la descripció específica de sol·licitud d'accés a la zona restringida del Port.

  Horari: servei disponible les 24 hores qualsevol dia.

 • Presencialment

  En cas de no poder realitzar la sol·licitud de forma electrònica, de manera excepcional, els validadors de les empreses autoritzades podran gestionar les autoritzacions segons el procediment de contingència.

 

Termini màxim legal de notificació

 

Termini habitual de resolució

L'habilitació del personal designat és immediata en el moment de l'entrega de la sol·licitud amb clau concertada signada.

 

Silenci administratiu

 

Taxes o tarifes aplicables

 

Normativa aplicable

Donades les mesures de seguretat instaurades en el port de Barcelona per garantir el compliment del Reial decret 1617/2007 de Protecció Portuària i de la Llei 8/2011 de Protecció d'Infraestructures Crítiques, aquestes autoritzacions restaran sotmeses als requisits establerts pel Comitè Consultiu de Protecció Portuària.


 

 

 

Enllacos