Ruta de navegació

Sol·licitud de registre usuaris a la seu electrònica del Port de Barcelona mitjançant clau concertada

FR | EN

Sol·licitud de registre d'usuaris a la Seu electrònica del Port de Barcelona mitjançant clau concertada

Descripció del tràmit

El sistema de clau concertada és un sistema de signatura electrònica basat en un codi alfanumèric (i una contrasenya associada) que identifica l'usuari, i li permet l'accés identificat a alguns tràmits de la Seu Electrònica de l'Autoritat Portuària de Barcelona (APB).

Els usuaris que disposin de clau concertada podran accedir i tramitar de forma telemàtica els tràmits autoritzats.

CODI SIA: 2410653

 

Resultat

Enviament d'un codi alfanumèric d'accés i contrasenya a l'adreça de correu electrònic.

 

Servei al qual pertany

 

Departament responsable de la tramitació

Servei d'Accés Unificat

 

Qui pot realitzar el tràmit

Persones físiques o jurídiques que necessitin una clau concertada per tramitar els tràmits telemàtics que la requereixen.

 

Documentació a presentar

 1. Formulari de sol·licitud degudament emplenat.

 2. Les persones jurídiques hauran de presentar còpia de l'escriptura de constitució o de modificació en la qual constin els seus estatuts, degudament inscrita, si és procedent, al Registre Mercantil. Les empreses estrangeres presentaran els seus documents constitutius traduïts de forma oficial, al castellà o català.

 3. En el cas de persones jurídiques no pertanyents als estats membres de la UE o en Estats signataris de l'Acord sobre l'Espai únic Europeu, hauran de presentar certificació, expedida per la respectiva representació diplomàtica espanyola, en la qual es faci constar que figuren inscrites en el registre local professional, comercial o anàleg o bé, que actuen amb habitualitat en el tràfic local, en l'àmbit de les activitats a què es refereixen les condicions particulars de les autoritzacions per al desenvolupament de l'activitat de transport terrestre de contenidors al Port de Barcelona.

 4. La persona que actua en representació d'un tercer ha de lliurar, en el moment del registre, els poders corresponents que l'habiliten per realitzar per representació els procediments habilitats mitjançant clau concertada a la Seu Electrònica del Port de Barcelona. 

 5. En tots els casos s'haurà de facilitar un compte de correu electrònic i un número de telèfon, preferiblement mòbil, que s'utilitzarà per lliurar la clau concertada així com, per enviar informació relacionada amb els tràmits que l'usuari iniciï des de la Seu Electrònica (apartat "Notificacions" del formulari de sol·licitud).

  En el cas de voler fer alguna MODIFICACIÓ DE LA CLAU CONCERTADA presenta el Formulari de sol·licitud de modificació degudament emplenat.

 

Com iniciar el tràmit

 • Telemàticament

  Per presentar la documentació electrònicament és indispensable estar en possessió d'un certificat digital com el DNI electrònic o un certificat  d'alguna Autoritat de Certificació com la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre o CatCert. Si no en disposa d'un, a la pàgina de preguntes freqüents té informació de com aconseguir-lo.

  La persona que signi el registre d'entrada ha de coincidir amb el sol·licitant, interessat o representant del tràmit degudament acreditat de la documentació.

  Estant en possessió del vostre certificat vàlid podeu lliurar la documentació al registre electrònic.

  Horari: servei disponible les 24 hores, qualsevol dia.

  IMPORTANT: El registre electrònic té una limitació de mida de 10MB, si la documentació supera aquesta mida límit, cal seguir els passos següents:

  1. Lliurar la sol·licitud i altra documentació, a excepció del document pesat, a través del registre electrònic del Port de Barcelona. Cal indicar a l'apartat "Exposa" que la documentació pesada es lliurarà a part a la plataforma habilitada per a aquests casos.
  2. Preparar la documentació pesada. Si està composta per més d'un document, cal preparar un sol fitxer format .zip. En qualsevol cas, el nom del fitxer sempre s'ha d'identificar amb el codi de registre d'entrada que es va obtenir en fer el pas 1 (el codi que ha d'indicar té l'aspecte següent: REGAGE23e000XXXXXXXX).
  3. Accedir a la plataforma HCPAW del Port de Barcelona i carregar la documentació pesada. Si la càrrega finalitza amb èxit apareixerà el missatge "càrrega completada" en verd, a la part superior dreta de la pantalla. No s'obtindrà cap comprovant en finalitzar aquest procés.
  4. El temps transcorregut entre el registre d'entrada del pas 1 i la càrrega de la documentació pesada del pas 3 no pot superar 1 hora.

  Si no es compleixen els passos anteriors, la documentació serà rebutjada.

 • Presencialment

  Les sol·licituds físiques es tramiten al SAU:
   
  Edifici Est del World Trade Center
  Planta baixa 
  Moll de Barcelona s/n
  08039 Barcelona 
   
  Tel.: 93 298 60 00 

  En el cas de transportistes francesos hauran de posar-se en contacte amb els nostres representants a França per concertar una cita i realitzar la corresponent identificació.

  Lyon
  Claire Pérez
   
  Tel.: T. +33 668 25 70 38
  Tel.: M. +34 667 54 15 19
  claire_perez@portdebarcelona.es infofrance@portdebarcelona.es
   
  Toulouse
  Nathalie Thomas
   
  20 avenue Saint Guillan
  31621 Eurocentre Cedex/France
  Tel.: T. +33 562 79 34 28
  Tel.: M. França +33 624 01 09 02
  Tel.: M. Espanya +34 678 57 04 34
  nathalie_thomas@portdebarcelona.es infofrance@portdebarcelona.es

   

 

Termini màxim legal de notificació

 

Termini habitual de resolució

 

Silenci administratiu

 

Taxes o tarifes aplicables

No s'aplica cap taxa ni tarifa per aquest tràmit.

 

Normativa aplicable


 

 

 

Enllacos