Ruta de navegació

Instància genèrica

FR | EN

Instància genèrica

Descripció del tràmit

Permet que que qualsevol persona presenti una sol·licitud o instància genèrica online o bé presencialment. 

 

Resultat

Comprovant del registre realitzat

 

Servei al que pertany

Altres serveis

 

Departament responsable de la tramitació

Servei d'Accés Unificat (SAU) i el departament responsable del tràmit segons el contingut de la sol·licitud.

 

Qui pot realitzar el tràmit

Qualsevol persona física o jurídica que vulgui fer una petició que no consti en el catàleg de tràmits.

 

Documentació a presentar

 1. Formulari de sol·licitud genèrica degudament emplenat.
 2. Qualsevol altra documentació que consideri necessària.

 

Com iniciar el tràmit

La Llei 39/2015, del 2 d'octubre, del procediment comú de les administracions publiques, en el seu article 14.2. cita els subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les Administracions Públiques.

Així mateix, la Llei reconeix el dret de les persones físiques a triar en tot moment si es comuniquen amb les administracions a través de mitjans electrònics o no, llevat que estiguin obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les Administracions Públiques. El mitjà triat per la persona per comunicar-se amb les Administracions Públiques podrà ser modificat per la persona física en qualsevol moment.

 • Telemàticament

  Per presentar la documentació electrònicament és indispensable estar en possessió d'un certificat digital com el DNI electrònic o un certificat  d'alguna Autoritat de Certificació com la Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre o CatCert. Si no en disposa d'un, a la pàgina de preguntes freqüents té informació de com aconseguir-lo.

  Estant en possessió del vostre certificat vàlid podeu lliurar la documentació al registre electrònic.

  Horari: servei disponible les 24 hores, qualsevol dia.

   

 • Presencialment

  Només per a subjectes no obligats
   
  Servei d'Accés Unificat:
   
  Edifici Est del World Trade Center
  Planta baixa 
  Moll de Barcelona s/n
  08039 Barcelona 
   
  Tel.: 93 298 60 00

   

 

Termini màxim legal de notificació

Depèn del procediment administratiu al que pertanyi la petició o tràmit.

 

Termini habitual de resolució

 

Silenci administratiu

 

Taxes o tarifes aplicables

 

Normativa aplicable

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques


 

 

 

Enllacos