Ruta de navegació

Sol·licitud de permís especial per a filmacions o sessions fotogràfiques

FR | EN

Sol·licitud de permís especial per a filmacions o sessions fotogràfiques

Descripció del tràmit

Procediment per obtenir l'autorització que permet accedir al recinte portuari de manera temporal per a la realització d'activitats professionals audiovisuals.

CODI SIA: 2410069

 

Resultat

Autorització d'accés al Port de Barcelona per a la realització de l'activitat ¿sol·licitada, la qual indicarà el temps i els sectors i/o molls autoritzats per al desenvolupament de l'activitat.

 

Servei al que pertany

Gestió del territori

 

Departament responsable de la tramitació

Protecció Portuària

 

Qui pot realitzar el tràmit

Les empreses i professionals d'activitats audiovisuals

 

Documentació a presentar

La documentació que aquí es detalla cal lliurar-la mínim 48 hores abans de la data prevista per a la sessió fotogràfica o filmació:

 1. Formulari de sol·licitud correctament emplenat

 2. Documentació acreditant la representació en cas d'actuar en nom d'un tercer

 3. Assegurança de Responsabilitat Civil

 4. Llistat complet de noms i DNI

 

Com iniciar el tràmit

La Llei 39/2015, del 2 d'octubre, del procediment comú de les administracions publiques, en el seu article 14.2. cita els subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques.

Així mateix, la Llei reconeix el dret de les persones físiques a triar en tot moment si es comuniquen amb les administracions a través de mitjans electrònics o no, llevat que estiguin obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les Administracions Públiques. El mitjà triat per la persona per comunicar-se amb les Administracions Públiques podrà ser modificat per la persona física en qualsevol moment.

 • Telemàticament

  Per presentar la documentació electrònicament és indispensable estar en possessió d'un certificat digital com el DNI electrònic o un certificat  d'alguna Autoritat de Certificació com la Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre o CatCert. Si no en disposa d'un, a la pàgina de preguntes freqüents té informació de com aconseguir-lo.

  Estant en possessió del vostre certificat vàlid podeu lliurar la documentació al registre electrònic.

  Horari: servei disponible les 24 hores, qualsevol dia.

   

 • Presencialment

  Només per a subjectes no obligats
   
  Servei d'Accés Unificat:
   
  Edifici Est del World Trade Center
  Planta baixa
  Moll de Barcelona s/n
  08039 Barcelona 
   
  Tel.: 93 298 60 00 

 

Termini màxim legal de notificació

Tres mesos

 

Termini habitual de resolució

1 o 2 dies laborables

 

Silenci administratiu

Positiu. Llevat dels casos que requereixen l'ocupació privativa de béns de domini públic portuari

 

Taxes o tarifes aplicables

No s'aplica taxa per aquest tràmit de sol·licitud.
 
En cas d'atorgar-se l'autorització d'esdeveniment s'aplicaran les taxes vigents  en els casos d'autoritzacions que impliquin ocupació privativa del domini públic, ocupació de làmina d'aigua o artefactes flotants en l'aigua.

 

Normativa aplicable

Article 139 del Reial Decret Legislatiu 2/2011, de 5 de setembre, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei de Ports de l'Estat i de la Marina Mercant

Títol VII, capítol II. Règim econòmic de la utilització del domini públic i de la prestació de los serveis portuaris, del Reial Decret Legislatiu 2/2011, de 5 de setembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Ports de l'Estat i de la Marina Mercant


 

 

 

Enllacos