Ruta de navegació

Sol·licitud de permís especial per a filmacions o sessions fotogràfiques

FR | EN

Sol·licitud de permís especial per a filmacions o sessions fotogràfiques

Descripció del tràmit

Procediment per obtenir l'autorització que permet accedir al recinte portuari de manera temporal per a la realització d'activitats professionals audiovisuals.

CODI SIA: 2410069

 

Resultat

Autorització d'accés al Port de Barcelona per a la realització de l'activitat sol·licitada, la qual indicarà el temps i els sectors o molls autoritzats per al desenvolupament de l'activitat.

 

Servei al qual pertany

Gestió del territori

 

Departament responsable de la tramitació

Protecció Portuària

 

Qui pot realitzar el tràmit

Les empreses i professionals d'activitats audiovisuals

 

Documentació a presentar

La documentació que aquí es detalla cal lliurar-la mínim 48 hores abans de la data prevista per a la sessió fotogràfica o filmació:

 1. Formulari de sol·licitud correctament emplenat

 2. Documentació acreditant la representació en cas d'actuar en nom d'un tercer

 3. Assegurança de Responsabilitat Civil

 4. Llistat complet de noms i DNI

 

Com iniciar el tràmit

La Llei 39/2015, del 2 d'octubre, del Procediment Comú de les administracions públiques, en l’article 14.2. cita els subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques.

Així mateix, la Llei reconeix el dret de les persones físiques a escollir en tot moment si es comuniquen amb les administracions a través de mitjans electrònics o no, llevat que estiguin obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques. El mitjà escollit per la persona per comunicar-se amb les administracions públiques podrà ser modificat per la persona física en qualsevol moment.

 • Telemàticament

  Per presentar la documentació electrònicament és indispensable estar en possessió d'un certificat digital com el DNI electrònic o un certificat  d'alguna Autoritat de Certificació com la Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre o CatCert. Si no en disposa d'un, a la pàgina de preguntes freqüents té informació de com aconseguir-lo.

  Estant en possessió del vostre certificat vàlid podeu lliurar la documentació al registre electrònic.

  Horari: servei disponible les 24 hores, qualsevol dia.

  IMPORTANT: El registre electrònic té una limitació de mida de 10MB, si la documentació supera aquesta mida límit, cal seguir els passos següents:

  1. Lliurar la sol·licitud i altra documentació, a excepció del document pesat, a través del registre electrònic del Port de Barcelona. Cal indicar a l'apartat "Exposa" que la documentació pesada es lliurarà a part a la plataforma habilitada per a aquests casos.
  2. Preparar la documentació pesada. Si està composta per més d'un document, cal preparar un sol fitxer format .zip. En qualsevol cas, el nom del fitxer sempre s'ha d'identificar amb el codi de registre d'entrada que es va obtenir en fer el pas 1 (el codi que ha d'indicar té l'aspecte següent: REGAGE23e000XXXXXXXX).
  3. Accedir a la plataforma HCPAW del Port de Barcelona i carregar la documentació pesada. Si la càrrega finalitza amb èxit apareixerà el missatge "càrrega completada" en verd, a la part superior dreta de la pantalla. No s'obtindrà cap comprovant en finalitzar aquest procés.
  4. El temps transcorregut entre el registre d'entrada del pas 1 i la càrrega de la documentació pesada del pas 3 no pot superar 1 hora.

 • Presencialment

  Només per a subjectes no obligats
   
  Servei d'Accés Unificat:
   
  Edifici Est del World Trade Center
  Planta baixa
  Moll de Barcelona s/n
  08039 Barcelona 
   
  Tel.: 93 298 60 00 

 

Termini màxim legal de notificació

Tres mesos

 

Termini habitual de resolució

1 o 2 dies laborables

 

Silenci administratiu

Positiu. Llevat dels casos que requereixen l'ocupació privativa de béns de domini públic portuari

 

Taxes o tarifes aplicables

No s'aplica taxa per aquest tràmit de sol·licitud.
 
En cas d'atorgar-se l'autorització d'esdeveniment s'aplicaran les taxes vigents, en els casos d'autoritzacions que impliquin ocupació privativa del domini públic, ocupació de làmina d'aigua o artefactes flotants en l'aigua.

 

Normativa aplicable

Article 139 del Reial decret legislatiu 2/2011, de 5 de setembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Ports de l'Estat i de la Marina Mercant.

Títol VII, capítol II. Règim econòmic de la utilització del domini públic i de la prestació dels serveis portuaris, del Reial decret legislatiu 2/2011, de 5 de setembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Ports de l'Estat i de la Marina Mercant.


 

 

 

Enllacos