Ruta de navegació

Sol·licitud de permís d'obra menor / instal·lació / actuació puntual

FR | EN

Sol·licitud de permís d'obra menor / instal·lació / actuació puntual

Descripció del tràmit

Procediment que habilita el seu titular a desenvolupar obres menors, instal·lacions i qualsevol actuació puntual al territori portuari. El període de validesa depèn de l'abast de l'actuació.

CODI SIA: 2410068

 

Resultat

Resolució d'atorgament o de denegació del permís d'obra menor / instal·lació / actuació puntua

 

Servei al qual pertany

Gestió del territori

 

Departament responsable de la tramitació

Planificació territorial, Gestió Tècnica de Concessions i Medi Ambient

 

Qui pot realitzar el tràmit

Concessionaris i empreses gestores de subministraments o serveis, administracions.

 

Documentació a presentar

 1. Sol·licitud degudament emplenada

 2. Documentació acreditant la representació en cas d'actuar en nom d'un tercer

 3. Memòria, tan completa com sigui possible, de l'actuació a realitzar i durada estimada dels treballs.

 4. Plànol detallat d'ubicació de l'actuació

 5. Qualsevol altra documentació que es consideri rellevant

 

Com iniciar el tràmit

La Llei 39/2015, del 2 d'octubre, del Procediment Comú de les administracions públiques, en l’article 14.2. cita els subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques.

Així mateix, la Llei reconeix el dret de les persones físiques a escollir en tot moment si es comuniquen amb les administracions a través de mitjans electrònics o no, llevat que estiguin obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques. El mitjà escollit per la persona per comunicar-se amb les administracions públiques podrà ser modificat per la persona física en qualsevol moment.

 

 • Telemàticament

  Per presentar la documentació electrònicament és indispensable estar en possessió d'un certificat digital com el DNI electrònic o un certificat  d'alguna Autoritat de Certificació com la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre o CatCert. Si no en disposa d'un, a la pàgina de preguntes freqüents té informació de com aconseguir-lo.

  Estant en possessió del vostre certificat vàlid podeu lliurar la documentació al registre electrònic.

  Horari: servei disponible les 24 hores, qualsevol dia.

  IMPORTANT: El registre electrònic té una limitació de mida de 10MB, si la documentació supera aquesta mida límit, cal seguir els passos següents:

  1. Lliurar la sol·licitud i altra documentació, a excepció del document pesat, a través del registre electrònic del Port de Barcelona. Cal indicar a l'apartat "Exposa" que la documentació pesada es lliurarà a part a la plataforma habilitada per a aquests casos.
  2. Preparar la documentació pesada. Si està composta per més d'un document, cal preparar un sol fitxer format .zip. En qualsevol cas, el nom del fitxer sempre s'ha d'identificar amb el codi de registre d'entrada que es va obtenir en fer el pas 1 (el codi que ha d'indicar té l'aspecte següent: REGAGE23e000XXXXXXXX).
  3. Accedir a la plataforma HCPAW del Port de Barcelona i carregar la documentació pesada. Si la càrrega finalitza amb èxit apareixerà el missatge "càrrega completada" en verd, a la part superior dreta de la pantalla. No s'obtindrà cap comprovant en finalitzar aquest procés.
  4. El temps transcorregut entre el registre d'entrada del pas 1 i la càrrega de la documentació pesada del pas 3 no pot superar 1 hora.

  Si no es compleixen els passos anteriors, la documentació serà rebutjada.

 • Presencialment

  Servei d'Accés Unificat:

   

  Edifici Est del World Trade Center

  Planta baixa

  Moll de Barcelona s/n

  08039 Barcelona 

   

  Tel.: 93 298 60 00 

   

 

Termini màxim legal de notificació

Tres mesos

 

Termini habitual de resolució

vint-i-un dies

 

Silenci administratiu

Negatiu

 

Taxes o tarifes aplicables

No s'aplica cap taxa

 

Normativa aplicable

Reial decret legislatiu 2/2011, de 5 de setembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Ports de l'Estat i de la Marina Mercant


 

 

 

Enllacos