Ruta de navegació

Sol·licitud del servei d'aiguada

FR | EN

Sol·licitud del servei d'aiguada

Descripció del tràmit

Procediment pel qual l'Autoritat Portuària de Barcelona, prèvia sol·licitud de l'agent consignatari, subministra aigua potable als vaixells atracats al Port de Barcelona. Pots consultar el procediment de sol·licitud d'aiguada vigent.

Queden exclosos d'aquest procediment les peticions de subministrament d'aigua en què l'ús sigui destinat a una obra, a un vaixell a mitjà termini o a qualsevol altre ús que quedi fora de l'abast del procediment abans esmentat. Per aquests casos haurà d'adreçar-se al tràmit de sol·licitud del servei d'aiguada a mitjà termini.

CODI SIA: 2410301

 

Resultat

Prestació del servei de subministrament d'aigua potable a vaixells.

 

Servei al qual pertany

Serveis al vaixell

 

Departament responsable de la tramitació

Departament de Conservació i Ajudes a la Navegació

 

Qui pot realitzar el tràmit

Empreses habilitades per realitzar la funció de consignatari en l'Autoritat Portuària de Barcelona.

 

Documentació a presentar

 

Com iniciar el tràmit

Les sol·licituds han d'enviar-se amb un mínim de 12 hores respecte a la data/hora sol·licitada de subministrament.

 • Telemàticament

  Per començar el tràmit electrònic és indispensable estar en possessió d'un certificat  digital  o clau concertada.

  Per obtenir certificat digital: Pot ser el DNI electrònic o un certificat  d'alguna Autoritat de Certificació com la Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre o CatCert. A la pàgina de preguntes freqüents té informació de com aconseguir-lo.

  Per obtenir clau concertada: Pot consultar el tràmit per l'obtenció de clau concertada que permet dur a terme els tràmits utilitzant un usuari i una contrasenya.

  Estant en possessió d'un certificat vàlid o clau concertada pot procedir a iniciar el tràmit.

  A través de l'enllaç anterior accedirà a l'aplicació que permet als clients de l'Autoritat Portuària de Barcelona fer una petició d'aigua per a vaixells.

  Aquesta aplicació està desenvolupada sobre l'arquitectura SOSTRAT. Existeixen dos manuals de consulta de l'ús de SOSTRAT disponibles per aquest tràmit: un per a l'ús general de SOSTRAT i l'altre amb la descripció específica de sol·licitud d'aigua a vaixells.

  Horari: servei disponible les 24 hores qualsevol dia

 • Presencialment

  Només en casos excepcionals i de contingència, actuar tal com s'indica a l'apartat 5 del procediment vigent de sol·licitud d'aiguadaLa informació que s'ha de lliurar en aquests casos és la que es detalla a l'apartat 7.2 del mateix procediment.

  Servei d'Accés Unificat (SAU):
   
  Edifici Est del World Trade Center
  Planta baixa 
  Moll de Barcelona s/n
  08039 Barcelona 
   
  Tel.: 93 298 60 00 

   

 

Termini màxim legal de notificació

 

Termini habitual de resolució

 

Silenci administratiu

 

Taxes o tarifes aplicables

No es cobrarà cap taxa per al tràmit de sol·licitud.

El subministrament d'aigua es cobrarà segons les tarifes vigents aprovades

 

Normativa aplicable

 


 

 

 

Enllacos