Navegacion2018curs

2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022 / 2023

Cabecera licitaciones en curso 2016

LicitacionsCurs2018

2018-00120.-Consulta preliminar del mercat al contracte “Eina per a la gestió electrònica dels expedients administratius d’acord amb el que s’estableix a Llei 39/2015 de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques”
Anuncis Documentació

2018-00105.-Concreció de contracte per contractar un Servei d´adaptació i millora de l´aplicació GADPA de l´Autoritat Portuària de Barcelona dins de l´Acord Marc per al manteniment d´aplicacions informàtiques i desenvolupament de projectes en tecnològies web, .net, visual basic, java, lotus notes i coordinació de proveïdors de paquets informàtics (2018R340038)relacionat amb el RSC: 2016-00100
Anuncis

2018-00048.-Acord Marc per al desenvolupament de projectes i manteniment en entorn Business Intelligence.
Anuncis

2018-00026.-ESTUDI DE DEMANDA D'HIDROCARBURS DEL PORT DE BARCELONA”. Clau d'expedient: 2018F200004.
Informació

2018-00025.-SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS VALORITZABLES DELS EDIFICIS DE L'AUTORITAT PORTUÀRIA DE BARCELONA. Refª. Servei Departamental: 2018I070012.
Anuncis Documentació Informació

2018-00021 - Acord Marc per a la contractació dels serveis d'agència de viatge per a l'Autoritat Portuària de Barcelona. Clau d'expedient: 2018R370001
Anuncis Documentació Informació

2018-00018.-SERVEI DE NETEJA DELS EDIFICIS AUXILIARS I ALTRES DEPENDÈNCIES DE L´AUTORITAT PORTUÀRIA DE BARCELONA. Clau d´expedient: 2018I070007.
Anuncis
Documentació Informació

2018-00016.- Remodelació àrea pesquera (Llotja)
Anuncis

2018-00015.-Mota de tancament ampliació Moll Energia
Anuncis

2018-00014 Nou accès ferroviari. Vias d'accès i expedició/recepció en Nou Llobregat (serveis afectats i consolidació de terreny). Clau d'expedient: OB-GP-P-0788/2016.
Anuncis

2018-00010.-Ampliació Moll Adossat 2ª Fase-B (Superestructura i Pavimentació) (OB-GP-P-0769/2014)
Anuncis

2018-00009.-Remodelació instal.lacions ASTA. Edifici principal. Clau d´expedient: OB-GP-P-0653/2009.
Anuncis

2018-00002.-Col.laboració entre l´Autoritat Portuària de Barcelona i Diario Marítimas, S.A.
Anuncis

2018-00001 Gestió de la mobilitat en el esplanades de les terminals de creuers
Anuncis Documentació Informació

Enllacos