Navegacion2013fin

2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022 / 2023

Cabecera licitaciones finalizadas 2016

LicitacionsFin2013

080/2013 Contractació de la nova plataforma de connexió a Internet de l'Autoritat Portuària de Barcelona. CE: 202R320029.
Anuncis de licitació Anunci d'adjudicació Anunci de formalització de contracte Anunci de rescisió de contracte

169/2013 Licitació de les obres del projecte constructiu Terminal de Contenidors moll Prat (fase 2), zona no concessionada, zona de maniobra.
  Anunci previ Anunci de licitació Anunci d'adjudicació Anunci de formalització de contracte

Enllacos