Ruta de navegación

Pago de multas por infracciones en el recinto del Puerto de Barcelona

FR | EN

Pago de multas por infracciones en el recinto del Puerto de Barcelona

Descripció del tràmit

Tota infracció comesa al recinte del Port de Barcelona pot ser objecte de denúncia per part de la Policia Portuària que realitza les funcions de vigilància i control.

Aquest cos té la competència de sancionar aquelles actuacions que infringeixin el Reglament de Serveis, Policia i Vigilància del Port de Barcelona, entre les quals s'inclouen les infraccions de trànsit.

Les denúncies per infraccions comeses dintre del recinte del Port de Barcelona queden anul·lades si es fa el pagament de les multes imposades.

 

Resultat

Anul·lació de les multes imposades

 

Servei al qual pertany

Gestión económica y financiera

 

Departament responsable de la tramitació

Protección Portuaria

 

Qui pot realitzar el tràmit

 

Documentació a presentar

 

Com iniciar el tràmit

El pagament de les denúncies no es pot efectuar amb el butlletí de la denúncia. Només es pot fer quan hagi arribat al seu domicili la notificació de la denúncia.

No es requereix cap document per efectuar el pagament, però en qualsevol cas ha d'indicar el número de l'expedient que apareix a la notificació.

 • Telemàticament

  Pagament amb targeta de crèdit / dèbit

  Cal dirigir-se a  pagaments online i seleccionar l'opció "Multes" del desplegable. 

  Per emplenar el formulari pot consultar aquest exemple. La informació que necessita està inclosa en la notificació d'incoació de l'expedient sancionador i plec de càrrecs.

  Als caixers automàtics de ServiCaixa

 • Presencialment

  La informació que necessita per fer el pagament està inclosa en la notificació d'incoació de l'expedient sancionador i plec de càrrecs.

  Al Servei d'Accés Unificat

  Edifici Est del World Trade Center
  Planta baixa 
  Moll de Barcelona s/n
  08039 Barcelona 
   
  Tel.: 93 298 60 00 
   
  A qualsevol oficina de CaixaBank

 

Termini màxim legal de notificació

 

Termini habitual de resolució

 

Silenci administratiu

 

Taxes o tarifes aplicables

L'import de la taxa a pagar dependrà de la infracció.

 

Normativa aplicable

Catàleg d'infraccions administratives en matèria d'utilització del port i de les seves instal·lacions, i amb relació a les activitats subjectes a autorització, concessió o llicència.


 

 

 

Enllacos