Ruta de navegació

Sol·licitud del servei aiguada a mig termini

FR | EN

Sol·licitud del servei d'aiguada a vaixell (a mitjà termini), obres o altres

Descripció del tràmit

 

Resultat

Prestació del servei de subministrament d'aigua potable a mitjà termini

 

Servei al qual pertany

Serveis al vaixell

 

Departament responsable de la tramitació

Departament de Conservació i Ajudes a la Navegació

 

Qui pot realitzar el tràmit

Empreses habilitades per realitzar la funció de Consignatari en l'Autoritat Portuària de Barcelona, empreses amb contractes d'obra, empreses Concessionàries o amb Autoritzacions d'ús d'espai portuari.

 

Documentació a presentar

 1. Formulari de sol·licitud degudament emplenat. La sol·licitud inclou l'acceptació de les condicions del servei d'aiguada a mitjà termini.

 2. Ubicació del comptador en el plànol (o marcar les zones de càrrega en cas de tractar-se d'un vaixell amb atracada a diferents molls). És obligatori utilitzar el plànol proporcionat a l'enllaç.

 

Com iniciar el tràmit

Les sol·licituds han d'enviar-se amb un mínim de 12 hores respecte a la data/hora sol·licitada de subministrament.

La Llei 39/2015, del 2 d'octubre, del procediment comú de les administracions públiques, en l'article 14.2. cita els subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques.

 • Telemàticament

  Per presentar la documentació electrònicament és indispensable estar en possessió d'un certificat digital com el DNI electrònic o un certificat  d'alguna Autoritat de Certificació com la Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre o CatCert. Si no en disposa d'un, a la pàgina de preguntes freqüents té informació de com aconseguir-lo.

  Estant en possessió del vostre certificat vàlid podeu lliurar la documentació al registre electrònic.

  Horari: servei disponible les 24 hores, qualsevol dia.

   

 • Presencialment

  Només per a subjectes no obligats

  Servei d'Accés Unificat

  Edifici Est del World Trade Center

  Planta baixa

  Moll de Barcelona s/n

  08039 Barcelona 

  Tel.: 93 298 60 00 

 

Termini màxim legal de notificació

 

Termini habitual de resolució

 

Silenci administratiu

 

Taxes o tarifes aplicables

No es cobrarà cap taxa per al tràmit de sol·licitud.

El subministrament d'aigua es cobrarà segons les tarifes vigents aprovades

 

Normativa aplicable

Títol VI, capítol V, article 140 del Reial decret legislatiu 2/2011, de 5 de setembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Ports de l'Estat i de la Marina Mercant.


 

 

 

Enllacos