2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020

212/2015 Subministrament i posada en marxa de dues furgonetes amb escànner de raigs x mòbil per a la inspecció de paqueteria al Port de Barcelona.
Anunci previ

     147/2015 Contractació del Servei de manteniment i desenvolupament d’aplicacions informàtiques en tecnologies WEB, .NET, VISUAL BASIC, JAVA, LOTUS NOTES i coordinació de proveïdors de paquets de programari.
     Anunci previ

         067/2015 Subministrament aparells de via per a nou accés ferroviari. Vies d'accés i expedició/recepció en Nou Llobregat (OB-GP-P-0749/2014).
         Anunci previ

             065/2015 Remodelació àrea pesquera (Llotja), clau d'expedient: OB-GP-P-0670/2010.
             Anunci previ

                 064/2015 Ampliació del moll Adossat 2ª Fase B (terminal polivalent), clau d'expedient: OB-GP-P-0768/2014.
                 Anunci previ

                     060/2015 Augment de calat del Moll Álvarez de la Campa (OB-GP-P-0752/2014).
                     Anunci previ

                         059/2015 Nou accés ferroviari. Feix de vies d'expedició/recepció nou Llobregat, clau d'expedient: OB-GP-P-0745/2013.
                         Anunci previ