2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022 / 2023

134/2014 Seguiment de la qualitat de l'aigua del Port de Barcelona en aplicació de la Directiva marc de l'Aigua.
Consultes efectuades a la licitació

     074/2014 Servei de conservació de via pública i manteniment d'enllumenat públic al Port Vell i manteniment de la Rambla de Mar.
     Anunci previ

         073/2014 Serveis de neteja viària, recollida de residus i jardineria al Port Vell.
         Anunci previ

             053/2014 Rehabilitació edifici Portal de la Pau (OB-GP-P-0634/2008).
             Anunci previ

                 052/2014 Remodelació àrea pesquera (llotja), OB-GP-P-0670/2010.
                 Anunci previ

                     051/2014 Obra civil nou Syncrolift moll Catalunya (antiga habilitació moll Catalunya).
                     Anunci previ

                         050/2014 Remodelació instal·lacions ASTA, OB-GP-P-0653/2009. Anunci previ
                         Anunci previ