Navegacion2014curs

2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022 / 2023

Cabecera licitaciones en curso 2016

LicitacionsCurs2014

134/2014 Seguiment de la qualitat de l'aigua del Port de Barcelona en aplicació de la Directiva marc de l'Aigua.
Consultes efectuades a la licitació

074/2014 Servei de conservació de via pública i manteniment d'enllumenat públic al Port Vell i manteniment de la Rambla de Mar.
Anunci previ

073/2014 Serveis de neteja viària, recollida de residus i jardineria al Port Vell.
Anunci previ

053/2014 Rehabilitació edifici Portal de la Pau (OB-GP-P-0634/2008).
Anunci previ

052/2014 Remodelació àrea pesquera (llotja), OB-GP-P-0670/2010.
Anunci previ

051/2014 Obra civil nou Syncrolift moll Catalunya (antiga habilitació moll Catalunya).
Anunci previ

050/2014 Remodelació instal·lacions ASTA, OB-GP-P-0653/2009. Anunci previ
Anunci previ

Enllacos