Ruta de navegació

Comunicació o modificació de dades per a la notificació electrònica a persones jurídiques

FR | EN

Comunicació o modificació de dades per a la notificació electrònica

Descripció del tràmit

A través del present tràmit, les persones indicades a l'apartat "Qui pot realitzar el tràmit" poden comunicar o modificar el correu electrònic on desitgen rebre l'avís de posada a disposició de les notificacions electròniques practicades d'ofici per l'Autoritat Portuària de Barcelona (APB). 

CODI SIA: 2410650

 

Resultat

Un cop rebudes les dades, s'informaran les bases de dades de l'APB i es donarà per finalitzat el tràmit.

Tot i que es doni el consentiment de manera general, es practicarà la notificació electrònica només en els casos dels tràmits i processos que estiguin adaptats i hagin integrat aquesta via de comunicació.

 

Servei al qual pertany

Altres serveis

 

Departament responsable de la tramitació

Servei d'Accés Unificat

 

Qui pot realitzar el tràmit

Qualsevol dels subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques segons l'article 14.2 de la Llei 39/2015, del 2 d'octubre, del procediment comú de les administracions públiques.

Així mateix, la Llei reconeix el dret de les persones físiques a triar en tot moment si es comuniquen amb les administracions a través de mitjans electrònics o no, llevat que estiguin obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques. El mitjà triat per la persona per comunicar-se amb les administracions públiques podrà ser modificat per la persona física en qualsevol moment.

 

Documentació a presentar

Formulari de comunicació o modificació de dades per a notificació electrònica degudament emplenat

 

Com iniciar el tràmit

 • Telemàticament

  Per presentar la documentació electrònicament és indispensable estar en possessió d'un certificat digital com el DNI electrònic o un certificat  d'alguna Autoritat de Certificació com la Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre o CatCert. Si no en disposa d'un, a la pàgina de preguntes freqüents té informació de com aconseguir-lo.

  Estant en possessió del vostre certificat vàlid podeu lliurar la documentació al registre electrònic.

  Horari: servei disponible les 24 hores, qualsevol dia.

   

 • Presencialment

  Servei d'Accés Unificat (SAU):
   
  Edifici Est del World Trade Center
  Planta baixa 
  Moll de Barcelona s/n
  08039 Barcelona 
   
  Tel.: 93 298 60 00 

   

 

Termini màxim legal de notificació

 

Termini habitual de resolució

 

Silenci administratiu

 

Taxes o tarifes aplicables

No s'aplica cap taxa ni tarifa

 

Normativa aplicable

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 

 

 

Enllacos