Ruta de navegació

Sol·licitud de baixa al cens agents consignataris del Port de Barcelona

FR | EN

Sol·licitud de baixa al cens d'agents consignataris del Port de Barcelona

Descripció del tràmit

Procediment per sol·licitar la baixa al Cens d'Agents Consignataris al Port de Barcelona i posterior devolució de la fiança dipositada per exercir l'activitat d'Agent Consignatari de Vaixells.

CODI SIA: 2410595

 

Resultat

Resolució de la Baixa de l'activitat d'Agent Consignatari al Port de Barcelona i devolució de la fiança.

 

Servei al qual pertany

Serveis al vaixell Serveis a la mercaderia

 

Departament responsable de la tramitació

Departament Comercial

 

Qui pot realitzar el tràmit

Agents consignataris que estan donats d'alta al Cens d'Agents Consignataris de vaixells del Port de Barcelona

 

Documentació a presentar

Formulari de sol·licitud degudament emplenat per obtenir la baixa de l'exercici de l'activitat d'Agent Consignatari de Vaixells al Port de Barcelona incloent la petició de devolució de la fiança, si escau.

 

Com iniciar el tràmit

La Llei 39/2015, del 2 d'octubre, del procediment comú de les administracions públiques, en l'article 14.2. cita els subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques.

 • Telemàticament

  Per presentar la documentació electrònicament és indispensable estar en possessió d'un certificat digital com el DNI electrònic o un certificat  d'alguna Autoritat de Certificació com la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre o CatCert. Si no en disposa d'un, a la pàgina de preguntes freqüents té informació de com aconseguir-lo.

  Estant en possessió del vostre certificat vàlid podeu lliurar la documentació al registre electrònic.

  Horari: servei disponible les 24 hores, qualsevol dia.

   

 • Presencialment

  Només per a subjectes no obligats
   
  Servei d'Accés Unificat:
   
  Edifici Est del World Trade Center
  Planta baixa Moll de Barcelona s/n
  08039 Barcelona 
   
  Tel.: 93 298 60 00 

 

Termini màxim legal de notificació

 

Termini habitual de resolució

 

Silenci administratiu

 

Taxes o tarifes aplicables

No s'aplica cap taxa

 

Normativa aplicable

Edicte de l'Autoritat Portuària de Barcelona, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 26, de data 31/01/2005

Edicte de l'Autoritat Portuària de Barcelona, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 296, de data 12/12/2006

Text refós del plec provisional de condicions particulars de l'autorització per al desenvolupament de l'activitat d'agent consignatari de vaixells al port de barcelona i model d'aval per a la fiança d'empreses autoritzades per actuar com a agents consignataris de vaixells al port de barcelona


 

 

 

Enllacos