Ruta de navegació

Registre en el Web Ordres de Transport

FR | EN

Registre en el Web d'Ordres de Transport

Descripció del tràmit

Alta en el cens d'activitats de mediació en el transport terrestre de contenidors:

Aquest web permet a totes les empreses que formen part de la cadena de transport, sigui com a contractants o com a empreses transportistes, gestionar els serveis de transport de contenidors per carretera.

Pot consultar la següent documentació d'ajuda:

Manual d'usuari web d'Ordres de Transports

Vídeo Web d'Ordres de Transport

 

Resultat

 

Servei al qual pertany

 

Departament responsable de la tramitació

 

Qui pot realitzar el tràmit

 

Documentació a presentar

 

Com iniciar el tràmit

  • Telemàticament

  • Presencialment

 

Termini màxim legal de notificació

 

Termini habitual de resolució

 

Silenci administratiu

 

Taxes o tarifes aplicables

 

Normativa aplicable


 

 

 

Enllacos