2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021

2018/02/08 - 2017R320052 - Mejoras técnicas del sistema SICAD en BEST

  Resolucion

     2018/02/14 - 2018I070011 - NOVA CAPA D'ACABAT SUPERFICIAL DE PAVIMENT, PRÈVIA REPARACIÓ DE LA BASE, EN LES ZONES OPERATIVES DE L'EDIFICI PIF DE L'AUTORITAT PORTURÀRIA DE BARCELONA.

     Resolució

        2018/02/21 - 2018I070013 - SUBMINISTRAMENT DE BALISA DE RADAR PER A LA BOIA "NOVEMBER" EN EL CANAL D'ENTRADA DE LA BOCANA NORT.

        Resolució 2018I070013

           2018/03/01 - 2018I070014 - GESTIÓ DE RESIDUS DE MANTENIMENT DE L'AUTORITAT PORTUÀRIA DE BARCELONA.


               2018/03/07 - 2018I070015 - OBRES DE MILLORA I ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS D'AIGUA POTABLE DE L'AUTORITAT PORTUÀRIA DE BARCELONA PER AL CONTROL DE LA LEGIONEL·LOSI

               Resolució

                  2018/03/08 - 2018R320023 - SISTEMA DE LLIURAMENT DE CLAUS DE VEHICLES ELÈCTRICS