2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021

2018/03/05 - OB-PP-P-0018/2018 - SERVEI DE SEGUIMENT I CONTROL AMBIENTAL DE L'OBRA AUMENTO DE CALADO DEL MUELLE ÁLVAREZ DE LA CAMPA (IBERPOTASH - TRAMER)


     2018/02/28 - 2018P040001 - Disseny i construcció de l'stand del Port de Barcelona al SIL 2018

     Documentació

        2018/02/22 - 2018R350012 - Ortofoto de detall 2018


            2018/02/08 - 2017R320049 - Proyecto para el desarrollo de conectores para la plataforma PortCDM del proyecto STM (Sea Trafic Management)

             Resolució d' adjudicació

                2018/01/15 - OB-PP-P-0006/2018 - SERVEI DE CAMPANYES HIDROGRÀFIQUES 2018 EN LA PLATJA DEL PRAT DE LLOBREGAT