Navegacion2017CONTfin

2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022 / 2023

Cabecera menores finalizados

ContractesMenorsFin2017

CNS 2017 LID 01 Reacondicionament i tractament anticorrosió de les defenses d'escut del moll Prat. Fase I.
Anuncis Documentació

CNS 2017 LID 03 Lloguer i muntatge de carpas per creuers fora de terminal al Port de Barcelona. Campanya 2017
Documentació Adjudicació

CNS 2017 LID 04 Servei de neteja de zones comuns de l'edifici Tersaco propietat de l'Autoritat Portuària de Barcelona.
Anuncis Documentació

CNS 2017 LID 05 Subministrament i instal·lació de planta refrigeradora per al sistema de climatització del vestíbul de l'estació marítima de Drassanes.
Anuncis Documentació

CNS 2017 LID 06 Subministrament d'equips per als punts de recàrrega de vehicles elèctrics de l'APB.
Anuncis Documentació

Disseny i construcció de l'estand del Port de Barcelona per al Saló Internacional de la Logística i la Manutenció.
Anuncis Documentació

2017P040002 Prestació de serveis de càtering del Sopar de Gala de la Conferència Anual de l'ESPO, l'1 de juny de 2017.
Anuncis Documentació

2017R340008 Canvi de versió del gestor documental Alfresco
Documentació

2017R350006 Foto aèria de detall i generació de 3d i subproductes
Anuncis Documentació

2017/003 Desenvolupament Observatori d'empreses importadores i exportadores
Documentació

2017/06/21 - 2017I070006 - SUMINISTRO DE TORRETAS PARA LA CONEXIÓN DE EMBARCACIONES EN MUELLE ESPAÑA.
 

2017/08/01 - 2017R410062 - Servei Formació en Idiomes primer trimestre curs acadèmic 2017-2018 (octubre a desembre)
 

2017/09/04 - 2017I070019 - Apantallamiento de la valla que separa la vialidad de la zona de BUNGE.
 

2017/09/04 - 2017I070020 - Reparación de juntas de dilatación en el viaducto de la puerta 30 del Port de Barcelona.
 

2017/09/20 - 2017I070021 - MOVILIDAD (FONDEOS Y DESFONDEOS) PARA EL MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA APARIENCIA DE LAS MARCAS DIURNAS FLOTANTES DEL PUERTO DE BARCELONA.
 

2017/10/23 - 2017I070026 - MOVILITAT (FONDEJOS Y DESFONDEJOS) PER EL MANTENIMENT I ACTUALITZACIÓ DE LA APARIÈNCIA DE LES MARQUES DIURNES FLOTANTS DEL PORT DE BARCELONA.
 

2017/11/09 - 2017I070029 - Memòria Tècnica, subministrament, instal·lació i legalització de la planta refredadora per al sistema de climatització de la planta intermitja de l'Estació Marítima de Drassanes.
 

2017/11/09 - 2017I070030 - CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRE DE GAS NATURAL DURANT ELS ANYS 2018 I 2019 PER A L'AUTORITAT PORTUÀRIA DE BARCELONA
 

2017/11/10 - 2017I070028 - Treballs marítims auxiliars per el reacondicionament de les defenses d'escut del Moll Prat. Fase I
 

2017/11/20 - 2017E130008 - SERVEIS DE TAXACIÓ DELS BÉNS IMMOBLES O INSTAL·LACIONS CONCESSIONABLES AL PORT DE BARCELONA
 

2017/11/22 - 2017R320074 - Sistema lliurament de claus Policia Portuària
 

2017/12/11 - 2018R340001 - Renovació del manteniment de les llicències IBM durant l'any 2018
 

2017/12/14 - OB-PP-P-0086/2017 - "AIXECAMENT AMB LÀSER ESCÀNER TERRESTRE DE L'INTERIOR DE L'EDIFICI PORTAL DE LA PAU"
  Resolució

2017/12/21 - 2018R410001 - PROGRAMA D'ALT RENDIMENT I BENESTAR PERSONAL
  Modificacions Resolució

Enllacos