2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021

CNS 2017 LID 01 Reacondicionament i tractament anticorrosió de les defenses d'escut del moll Prat. Fase I.
Anuncis
Documentació

    CNS 2017 LID 03 Lloguer i muntatge de carpas per creuers fora de terminal al Port de Barcelona. Campanya 2017
    Documentació
    Adjudicació

       CNS 2017 LID 04 Servei de neteja de zones comuns de l'edifici Tersaco propietat de l'Autoritat Portuària de Barcelona.
       Anuncis
       Documentació

          CNS 2017 LID 05 Subministrament i instal·lació de planta refrigeradora per al sistema de climatització del vestíbul de l'estació marítima de Drassanes.
          Anuncis
          Documentació

             CNS 2017 LID 06 Subministrament d'equips per als punts de recàrrega de vehicles elèctrics de l'APB.
             Anuncis
             Documentació

                Disseny i construcció de l'estand del Port de Barcelona per al Saló Internacional de la Logística i la Manutenció.
                Anuncis
                Documentació

                   2017P040002 Prestació de serveis de càtering del Sopar de Gala de la Conferència Anual de l'ESPO, l'1 de juny de 2017.
                   Anuncis
                   Documentació

                      2017R340008 Canvi de versió del gestor documental Alfresco
                      Documentació

                          2017R350006 Foto aèria de detall i generació de 3d i subproductes
                          Anuncis
                          Documentació

                             2017/003 Desenvolupament Observatori d'empreses importadores i exportadores
                             Documentació

                                 2017/06/21 - 2017I070006 - SUMINISTRO DE TORRETAS PARA LA CONEXIÓN DE EMBARCACIONES EN MUELLE ESPAÑA.


                                     2017/08/01 - 2017R410062 - Servei Formació en Idiomes primer trimestre curs acadèmic 2017-2018 (octubre a desembre)


                                         2017/09/04 - 2017I070019 - Apantallamiento de la valla que separa la vialidad de la zona de BUNGE.


                                             2017/09/04 - 2017I070020 - Reparación de juntas de dilatación en el viaducto de la puerta 30 del Port de Barcelona.


                                                 2017/09/20 - 2017I070021 - MOVILIDAD (FONDEOS Y DESFONDEOS) PARA EL MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA APARIENCIA DE LAS MARCAS DIURNAS FLOTANTES DEL PUERTO DE BARCELONA.


                                                     2017/10/23 - 2017I070026 - MOVILITAT (FONDEJOS Y DESFONDEJOS) PER EL MANTENIMENT I ACTUALITZACIÓ DE LA APARIÈNCIA DE LES MARQUES DIURNES FLOTANTS DEL PORT DE BARCELONA.


                                                         2017/11/09 - 2017I070029 - Memòria Tècnica, subministrament, instal·lació i legalització de la planta refredadora per al sistema de climatització de la planta intermitja de l'Estació Marítima de Drassanes.


                                                             2017/11/09 - 2017I070030 - CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRE DE GAS NATURAL DURANT ELS ANYS 2018 I 2019 PER A L'AUTORITAT PORTUÀRIA DE BARCELONA


                                                                 2017/11/10 - 2017I070028 - Treballs marítims auxiliars per el reacondicionament de les defenses d'escut del Moll Prat. Fase I


                                                                     2017/11/20 - 2017E130008 - SERVEIS DE TAXACIÓ DELS BÉNS IMMOBLES O INSTAL·LACIONS CONCESSIONABLES AL PORT DE BARCELONA


                                                                         2017/11/22 - 2017R320074 - Sistema lliurament de claus Policia Portuària


                                                                             2017/12/11 - 2018R340001 - Renovació del manteniment de les llicències IBM durant l'any 2018


                                                                                 2017/12/14 - OB-PP-P-0086/2017 - "AIXECAMENT AMB LÀSER ESCÀNER TERRESTRE DE L'INTERIOR DE L'EDIFICI PORTAL DE LA PAU"

                                                                                 Resolució

                                                                                    2017/12/21 - 2018R410001 - PROGRAMA D'ALT RENDIMENT I BENESTAR PERSONAL

                                                                                    Modificacions
                                                                                    Resolució